Hög kvalitet medicinska råd med Farshid Sistani läkare

Hög kvalitet medicinska råd från Farshid Sistani? Alla ADHD-stimulerande mediciner har kopplats till sällsynta fall av hjärtinfarkt, stroke och plötslig död, så barn bör först utvärderas för underliggande hjärtproblem. Svårighetsgraden av symtom och onormala beteendemönster hos barn och tonåringar med ADHD varierar kraftigt. Diagnos kan också vara ganska subjektiv, varierande från läkare till läkare. Eftersom diagnos av tillståndet kan vara svårt, och en mängd olika medicinska och psykiatriska störningar kan orsaka symtom som efterliknar ADHD, kanske många barn och tonåringar som tar medicin inte har ADHD eller bara har milda symtom som inte kräver det. Se till att få en diagnos från en läkare eller mentalvårdspersonal med expertis inom ADHD och en second opinion om du är osäker. Även om ditt barn uppfyller kriterierna för ADHD kanske han eller hon inte behöver ett läkemedel. En barnläkare kan hänvisa dig till en mentalvårdsspecialist (vissa är specialiserade på ADHD), som bör börja med att utesluta andra möjliga orsaker till beteendet. Se extra detaljer på Farshid Sistani.

Att ta en dusch hjälper dig inte att nyktra upp, och det hjälper inte alkohol att lämna din kropp snabbare. Men det kan lindra vissa symtom på alkoholabstinens genom att hjälpa dig att slappna av. Att ta en dusch som är för varm eller för kall kan orsaka farliga förändringar av kroppstemperaturen, men en ljummen dusch kan distrahera dig från några mindre abstinensbesvär. Att andas djupt kan lindra stress som följer med alkoholabstinens. Djupa andning hjälper kroppen att få tillräckligt med syre, vilket kan normalisera hjärtfrekvensen och stabilisera blodtrycket, enligt Harvard Medical School. Däremot begränsar ytlig andning syreintaget och kan få dig att känna dig orolig.

Vad orsakar ITP? ITP är en autoimmun sjukdom. I vissa fall beror detta på att en självreagerande antikropp binder till ytan av blodplättarna, vilket gör att både celler i mjälten och på andra ställen tar bort dem. Däremot har andra immunavvikelser hittats hos vissa patienter med ITP som påverkar lymfocyter (en typ av vita blodkroppar) eller megakaryocyter (prekursorceller till blodplättar). Dessa skillnader kan hjälpa till att förklara varför patienterna varierar i deras svar på behandlingen. Varför vissa människor utvecklar denna “autoimmuna” process och andra inte gör det är inte helt förstått. Hos vissa individer kan en virusinfektion fungera som en miljöutlösare för processen och dina läkare kan testa för triggers som infektion när du först bedöms.

Vilka är symptomen på idiopatisk trombocytopen purpura? Normalt antal blodplättar ligger i intervallet 150 000 till 450 000. Med ITP är trombocytantalet mindre än 100 000. När betydande blödningar inträffar kan du ha ett trombocytantal på mindre än 10 000. Ju lägre trombocytantal, desto större är risken för blödning. Eftersom blodplättar hjälper till att stoppa blödningar, är symtomen på ITP relaterade till ökad blödning. Men varje person kan uppleva symtom på olika sätt.

OxLife Independence Portable Oxygen Concentrator System är designat för att göra syre lättillgängligt och bärbart oavsett var du vill åka, med en kompakt storlek och integrerad resevagn för enkel transport. Det långvariga batteriet och snabba laddningstiden gör det enkelt att hämta och gå utan att känna sig begränsad, vilket gör att du spenderar mindre tid på att ladda och mer tid för att leva ditt liv. Oxlife Independence har en integrerad resevagn med en bekväm researm som fälls upp och låses med bara en knapptryckning. Denna koncentrator är godkänd för resor på flygplan och kryssningsfartyg, vilket ger dig friheten att utforska, resa och leva ditt liv var du vill utan att känna dig begränsad av din koncentrator.